GESPECIALISEERD

Beslis nu voor later

In een zorgvolmacht geeft u aan wie uw vermogen moet beheren als u dat op een dag zelf niet meer kunt. Zo’n volmacht geldt niet alleen voor het beheer van uw bankrekeningen en beleggingen, het maakt ook successieplanning mogelijk. Zorgvolmachten ontpoppen zich zo steeds vaker als een ultiem vehikel om belasting te besparen.

Aan de opmars van de zorgvolmacht lijkt maar geen einde te komen. Vorig jaar werden er in ons land liefst 50 % meer afgesloten dan in 2016. Dat succes hoeft niet te verwonderen. Steeds meer mensen worden in hun nabije omgeving geconfronteerd met dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een coma na een ongeval of een hersenbloeding. Met een zorgvolmacht kan u aanduiden wie uw zaken verder moet behartigen als u dat zelf overkomt.

Nu al?

Meestal is een zorgvolmacht in de eerste plaats bedoeld als voorzorgsmaatregel en treedt het pas in werking als het nodig is. Dat moment kunt u laten bepalen aan de hand van medische attesten maar ook andere criteria zijn mogelijk. Daarnaast is het ook perfect mogelijk om de volmacht gedifferentieerd te laten ingaan. U kan beslissen om sommige zaken nu al uit handen te geven, zoals het beheer van uw bankrekeningen, en de volmacht om ‘grote beslissingen’ te nemen pas te laten ingaan bij wilsonbekwaamheid.

Daarnaast is het ook perfect mogelijk om de volmacht gedifferentieerd te laten ingaan

Uw successieplanning

Welke beslissingen en handelingen u precies overlaat aan uw volmachtdrager dient u als volmachtgever nauwkeurig op te lijsten. Daarbij kunt u ook vastleggen hoe die moeten worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat duurzame beleggingen uw voorkeur genieten, dat het risico van uw portefeuille beperkt moet blijven of met welke bank u wenst te werken. Ook beslissingen in het kader van successieplanning maken steeds vaker deel uit van een zorgvolmacht. Denk aan de bevoegdheid om schenkingen te doen of vastgoed te verkopen. Daarvoor kunt u eveneens de spelregels vastleggen. U kunt bepalen dat de gelijkheid tussen uw kinderen altijd wordt gerespecteerd, dat u altijd voldoende reserve moet overhouden om in uw noden te voorzien.

Belasting besparen?

Zorgvolmachten ontpoppen zich dan ook vaker als een ultiem vehikel om belasting te besparen. Via zogenaamde ‘sterfbedschenkingen’ van roerende goederen – zeg maar: banktegoeden of effecten – kan uw volmachtdrager de oplopende tarieven van de erfbelasting buitenspel zetten. Roerende schenkingen worden in rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein)kinderen) namelijk afgerekend tegen een tarief van 3 % in het Vlaamse Gewest en 3,3 % in het Waalse gewest. Andere volmachten die ingang vinden in het kader van een fiscaalvriendelijke successieplanning? Bijvoorbeeld die met betrekking tot het afkopen van een levensverzekering en de wijziging van de begunstigde ervan, de verkoop van vastgoed met de bedoeling de opbrengst ervan weg te schenken of beslissingen in het kader van een huwelijkscontract met keuzebeding.

Registreert u uw volmacht niet, dan vervalt deze bij wilsonbe­kwaamheid

Geen registratie, geen volmacht

Welke bevoegdheden u ook uit handen wilt geven, laat uw zorgvolmacht altijd registreren in het Centraal Register van Lastgevingen via de griffie van het vredesgerecht of via de notaris. Doet u dat niet dan vervalt uw volmacht bij wilsonbekwaamheid. Als u een volmacht wilt geven voor handelingen die tussenkomst van een notaris vereisen, zoals de verkoop van uw huis, dan moet de volmacht door een notaris worden opgemaakt en dan zorgt die voor de registratie ervan.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Nieuwsbrief

Ontvang een nieuwsbrief telkens er een nieuwe Cornelis verschijnt. Dit online magazine staat boordevol interviews, video’s en interessante artikelen.

Aanhef *

Voornaam *

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

E-mailadres *

Verplicht invulveld *

Inschrijven